23 March 2018

"The Connection Between Tzav and Shabbos HaGadol"

7 Nisan 5778
Erev Shabbat Kodesh
Parashat Tzav - Shabbat HaGadol

Rabbi Mordechai Sitorsky

Parashat Tzav: The Connection Between Tzav and Shabbos HaGadol


~ SHABBAT SHALOM ~